sprzedaż nieruchomości2018-07-05 06:32:14

Spółka Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A. ul. Fabryczna 1 42-240 Rudniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000132241 ogłasza:


przetarg pisemny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Rudniki, gmina Rędziny przy ul. Fabrycznej 1.

Ogłoszenie - Firma audytorska2017-08-21 10:49:25

Rada Nadzorcza
Spółki Zakłady Chemiczne RUDNIKI  Spółka Akcyjna
42-240 Rudniki, ul. Fabryczna 1


zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A. z siedzibą w Rudnikach k/Częstochowy.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.